Kulturkväll på Livstycket den 13 februari
Livstyckets julmarknad 30 november kl.11-15
Birgitta Notlöf får medalj igen